Cover
Back

Heinemann Motheo Environmental Science Std 1 PB


ISBN : 9780796201621
Curriculum : Botswana Syllabus
Standard : STD 1

Category : Environmental Studies
Publisher : Pearson
Language : English
Country : Botswana
Format : Paperback

P 96.43

Delivery : Will be Dispatched in 3 days

Product Description

Environmental Science ya Mophato 1 ke nngwe ya dibuka tsa lenaneo le lesa la thuto ya dikolo tse dipotlana. Bakwadi ba yone ke batho ba ba nang le boitemogelo jo bo tsepameng mo thutong e. Bakwadi ba, ke barutabana mo dikolong tse dikgolwane le tsa barutabana, bangwe ba tlhatlhelela dithuto kwa sekolong se se golwane sa Yunibesithi ya Botswana. Mme botlhe bomankge ba, ba na le kitsoe e popota mo dithutong tsa Agriculture, Home Economics le Science tse e leng tsone di bopileng thuto ya Environmental Science.

Product added to Cart
BOTSWANA SYLLABUS
CAMBRIDGE
REVISION BOOKS